Number of the records: 1  

Předkupní právo podle přechodných ustanovení občanského zákoníku z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky

 1. Main entry-name Králík, Michal, 1971- (author)
  Title statementPředkupní právo podle přechodných ustanovení občanského zákoníku z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationPřechodná ustanovení k pozemkům a stavbám (§ 3054 - § 3061) představují jednu z nejvýznamnějších partií přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a současně také partií nejsložitějších. Autor článku věnuje pozornost přechodnému ustanovení § 3056, jež obsahuje zákonný nástroj směřující k superficiální zásadě v podobě zákonného předkupního práva. Dosavadní zkušenosti soudní praxe v podobě judikatury NS potvrzují předpoklad, že půjde výkladově o jedno z nejsložitějších zákonných ustanovení, což komentářová literatura dostatečně vystihla a zmapovala. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 2913/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. I. ÚS 1042/19.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 2, s. 18-24
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2913/15
  Usnesení Ústavního soudu 26. 6. 2019
  Občanský zákoník 2014
  Předkupní právo
  Přechodná ustanovení
  Nejvyšší soud
  Judikatura NS
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.