Number of the records: 1  

Entzug des Walrechts einer geistig behinderten Person

 1. Title statementEntzug des Walrechts einer geistig behinderten Person : Caamaño Valle gg. Spanien (11.5.2021)
  Translated titleRozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 11. května 2021 ve věci Caamaño Valle proti Španělsku, stížnost č. 43.564/17 Odnětí volebního práva u mentálně postižené osoby
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 30, (2021), Heft 3, s. 276-280
  Subj. Headings Volební právo
  Volební právo
  Osoby s postižením
  Diskriminace
  Zákaz diskriminace
  Prostor pro uvážení
  Nezletilí
  Volby
  Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Španělsko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1