Number of the records: 1  

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání

 1. Title statementMimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2008, sp. zn. III. ÚS 2866/07; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 4503/12; nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. II. ÚS 1624/19; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 492/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 3193/18; nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 3525/16.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2866/07
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 38/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4503/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1624/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 492/17
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3193/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3525/16
  Trest odnětí svobody
  Dovolání
  Důvody dovolání
  Vady právních úkonů
  Řízení o odvolání
  Spolupracující obviněný
  Hlavní líčení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://sbirka.nsoud.cz/year-collection/sbirka-c-2-2021/ Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.