Number of the records: 1  

K možnosti neodůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku

 1. Main entry-name Daňková, Markéta, (author)
  Title statementK možnosti neodůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku : nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 2912/20
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 2912/20.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 19, (2021), č. 2, s. 57-58
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2912/20
  Trest odnětí svobody
  Výkon trestu
  Vyhoštění
  Soudní rozhodnutí
  Odůvodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1