Number of the records: 1  

Zákaz dvojího přičítání při rozhodování soudů o podmíněném propuštění

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementZákaz dvojího přičítání při rozhodování soudů o podmíněném propuštění : nález ÚS z 29. 1. 2021, sp. zn. II. ÚS 1945/20
  AnnotationNález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2021, sp. zn. II. ÚS 1945/20 navazuje na judikaturu Ústavního soudu, která se komplexně vyjadřovala k problematice rozhodování soudů o žádostech o podmíněné propuštění: nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2201/16; nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2503/16; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. II. ÚS 482/18.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 20, (2021), č. 2, s. 120
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1945/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2201/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2503/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 482/18
  Podmíněné propuštění
  Přičitatelnost tresného činu
  Zákaz dvojího přičítání
  Soudní rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.