Number of the records: 1  

Trestní politika v názorech pracovníků justice

 1. Main entry-name Scheinost, Miroslav (author)
  Title statementTrestní politika v názorech pracovníků justice
  AnnotationČlánek vychází z výsledků ankety provedené v roce 2020 mezi experty - pracovníky soudů a státního zastupitelství. Anketa se uskutečnila v návaznosti na pravidelné analýzy trendů kriminality, vývoje trestní politiky a dalších souvisejících oblastí, které každoročně zpracovává Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Se žádostí o odpovědi byly osloveny vrcholné orgány soudnictví a státního zastupitelství s tím, že odpovědi jsou anonymní. Tři otázky, položené v anketě, se zaměřily na to, co respondenti považují v průběhu posledních tří až pěti let za hlavní pozitivní posun v trestní politice, co naopak považují za naléhavé problémy, které by se měly řešit, a konečně na jaké případné nové jevy v trestné činnosti by měla trestní politika reagovat. Článek přináší souhrn odpovědí na tyto otázky, přičemž v úvodu seznamuje čtenáře s hlavními charakteristikami stavu evidované kriminality a uplatňování trestní politiky v roce 2019. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. IV. ÚS 3740/19; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. I. ÚS 2832/18.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 20, (2021), č. 2, s. 112-119
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3740/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2832/18
  Trestní politika
  Trestná činnost
  Kriminalita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1