Number of the records: 1  

K omezení výše odměny zvoleného zmocněnce poškozeného

 1. Main entry-name Kozák, Vítězslav, (author)
  Title statementK omezení výše odměny zvoleného zmocněnce poškozeného
  Another responsib. Švecová, Hana, (author)
  AnnotationAutoři ve svém příspěvku přibližují judikaturu k otázce omezení výše odměny zvoleného zmocněnce poškozeného, neboť uvedená problematika se stala opakovaně středem zájmu zejména Ústavního soudu. Uvedená rozhodnutí jsou kriticky analyzována a na základě jejich podrobného rozboru autoři představují návrhy de lege ferenda v oblasti možného řešení uvedeného problému. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 1266/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3103/17; nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19; nález Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 22/19; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19; nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 26/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 1404/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 1137/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. II. ÚS 4103/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2019, sp. zn. III. ÚS 3572/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2165/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 1404/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 4913/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2165/20.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 20, (2021), č. 2, s. 81-85
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1266/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3103/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/19
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1404/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1137/19
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 4103/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3572/19
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2165/20
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1404/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 4913/12
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2165/20
  Poškozený
  Zmocněnec
  Odměny zmocněnců
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.