Number of the records: 1  

Vybrané instituty obecné části návrhu věcného závěru CŘS

 1. Main entry-name Lavický, Petr, 1977- (author)
  Title statementVybrané instituty obecné části návrhu věcného závěru CŘS
  Another responsib. Winterová, Alena, 1938- (author)
  Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Dvořák, Bohumil, 1976- (author)
  Pulkrábek, Zdeněk, (author)
  AnnotationPracovní skupina pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního dokončila na konci roku 2020 druhou verzi návrhu tohoto dokumentu. Autoři se v článku věnují některým institutům obecné části návrhu věcného záměru - procesní způsobilost fyzických osob, procesní společenství, výjimečná vedlejší intervence, povinné zastoupení advokátem, zastoupení více zmocněnci, navrácení v předešlý stav a náklady řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. III. ÚS 96/06; nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2005, sp. zn. IV. ÚS 454/04; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. II. ÚS 153/06; nález Ústavního soudu ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. II. ÚS 762/10; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. I. ÚS 2933/15.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 3, s. 77-88
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1041/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 96/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 454/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 153/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 762/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2933/15
  Soudní řád civilní
  Novelizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.