Number of the records: 1  

Rozbor návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky

 1. Main entry-name Dienstbier, Jakub, (author)
  Title statementRozbor návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky
  AnnotationAutor rozebírá návrh novely ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Tento návrh byl vypracován Ministerstvem vnitra v reakci na epidemii nemoci covid-19 a byl předložen do připomínkového řízení v původní verzi dne 21. 9. 2020 a po zapracování připomínek dne 26. 1. 2021. Autor se nejprve věnuje otázce nevhodnosti dílčích zásahů do ústavního pořádku a posléze rekapituluje nedostatky, které byly ohledně ústavního zákona o bezpečnosti ČR diskutovány v odborné literatuře. Ve třetí části článku autor analyzuje, zda návrh novely tyto nedostatky odstraňuje, případně zda zavádí nedostatky nové. Závěrem je v článku návrh novely autorem odmítnut jako nevhodný, a to 1) pro jeho dílčí charakter, 2) pro odstranění pouze několika stávajících nedostatků ústavního zákona o bezpečnosti ČR, 3) pro zavedení dvou dalších nedostatků. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR nicméně zaslouží zásadně přepracovat, avšak až po podrobné a odborné přípravě. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 11/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 13/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/20.
  In Správní právo. - Roč. 54, (2021), č. 2, s. 120-131
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 11/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 13/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 15/20
  Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
  Novelizace
  Bezpečnost státu
  Ústavní pořádek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSprávní právo 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1