Number of the records: 1  

„Je suis venu te dire que je m´en vais…“ La dénonciation des traités régionaux de protection des droits de l´homme

 1. Main entry-name Frumer, Philipe, (author)
  Title statement„Je suis venu te dire que je m´en vais…“ La dénonciation des traités régionaux de protection des droits de l´homme
  Translated title"Přišel jsem ti říct, že odcházím ..." Vypovězení regionálních smluv o ochraně lidských práv
  In Revue Générale de Droit International Public. - Tome 125, (2021), nr. 2, s. 253-287
  Subj. Headings Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Americká úmluva o lidských právech 1969
  Africká charta lidských práv a práv národů
  Ochrana lidských práv
  Vypovězení smlouvy
  Doložky ve smlouvách
  Výkonná moc
  Zákonodárná moc
  Referendum
  Ústavní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryFrancie
  LanguageFrench
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.