Number of the records: 1  

Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru

 1. Main entry-name Martinec, Jakub, (author)
  Title statementDílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationK nejdůležitějším rysům právních norem patří jejich všeobecná známost a s tím související dostupnost způsobů poznání jejich obsahu. Dnes se nezbytnost dostatečné možnosti seznámit se s textem norem obráží v ústavním požadavku na jejich náležitou a zákonem předepsanou publikaci a v zásadě neznalosti práva, která neomlouvá. Přesto se v právním řádu nadále vyskytují pravidla, která jsou dokonce i pro osoby, jejichž právních poměrů se bezprostředně týkají, obtížně dohledatelná a poznatelná - buď proto, že jsou obsažena v neveřejných interních předpisech, anebo pro to, že nejsou dokonce vůbec formálně upravena a pro svou potřebu si je vytvořila praxe. K takovým reliktům patří tzv. dílová metoda, jež může být klíčová pro zjištění nároku a stanovení výše náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi, tedy jednoho z finančních plnění náležejících podle úprav služebního poměru v bezpečnostních sborech. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 10/07.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 1, s. 2-7
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/07
  Služební poměr
  Úmrtí
  Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
  Policie
  Zákon o Policii ČR
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.