Number of the records: 1  

Akciová společnost. Přiměřené protiplnění

 1. Title statementAkciová společnost. Přiměřené protiplnění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4585/2018
  AnnotationVychází-li soud při určení přiměřeného protiplnění podle § 183k obch. zák. z hodnoty podniku společnosti, určené výnosovou metodou, zpravidla nemůže být při stanovení hodnoty podniku (pro účely řízení přiměřeného protiplnění) aplikována (při výpočtu nákladů vlastního kapitálu) přirážka za nižší likviditu (omezenou obchodovatelnost) akcií. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. III. ÚS 647/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 56/05.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 1, s. 27-33
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 647/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05
  Akciové společnosti
  Akcie
  Akcionáři
  Znalecký posudek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.