Number of the records: 1  

Konstitucionalizace práva Evropské unie

 1. Main entry-name Zemánek, Jiří, 1950- (author)
  Title statementKonstitucionalizace práva Evropské unie
  AnnotationKompetenční "samopohyb" bez upevňování institucionálních a lidskoprávních záruk v samotném unijním právu, funkčně rovnocenných ústavním zárukám výkonu veřejné moci na vnitrostátní úrovni, by omezoval rozvoj evropského integračního procesu, jehož potřebu posílila i pandemie covidu-19. Soudní dvůr EU jako garant evropského justičního svazku dotváří svou judikaturou ústavní rozměr - ve funkčním smyslu - víceúrovňového právního řádu, konsolidovaného mezisoudní přeshraniční komunikací napříč národními jurisdikcemi, zajišťující jeho soudržnost na základě autonomního statusu unijního práva a při respektu k identitě členských států. Legitimita Soudního dvora se může opírat o standardní postupy demokratické kontroly a odpovědnosti jen velmi nepřímo. Dovolává-li se jednotlivec u vnitrostátního soudu svého individuálního nároku plynoucího z unijního práva, zasazuje se tím také o dodržování práva v měřítku celku. Přiznání takové jeho účasti na kontrole dodržování Smluv má dimenzi s ústavněprávním přesahem. Obdobný nárok ekvivalence hodnot demokratického právního státu se klade také v rovině legitimity normotvorby a exekutivy. Na významu přitom nabývají zdroje "ex-post" legitimity, tj. spravedlivost, argumentační přesvědčivost, akceptovatelnost výstupů rozhodování unijních orgánů, možnost ztotožnění se s nimi. Klade se otázka důsledků nahrazování demokratických struktur "exekutivním federalismem" ospravedlněným pouze legitimitou cílů, jimž slouží, a nikoliv tradičními demokratickými procesy tvorby většinové vůle. Posilování ústavněprávních vazeb v tomto víceúrovňovém uspořádání má zásadní význam pro formování evropské identity občanů jako předpokladu dalšího sjednocování Evropy. Plnohodnotné konstitucionalizaci unijního práva by ale musela předcházet zásadní ústavní reforma ukotvení členství státu EU, s odkazem na unijní garance "podstatných náležitostí demokratického právního státu."
  In Právnické listy. - 2021, č. 1, s. 32-38
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Evropská integrace
  Právo Evropské unie
  Autonomie
  Národní identita
  Ústavní identita
  Právní řád
  Soudní dvůr Evropské unie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2021/PravnickeListy21_1.pdf Právnické listy 1/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.