Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 950/19, který se týká nejlepšího zájmu dítěte jako faktoru pro neuložení nepodmíněného trestu odnětí svobody jeho rodiči a konkurujícího veřejného zájmu na přiměřeném potrestání pachatele; dále o nález ÚS ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. II. ÚS 4054/19 týkající se odmítnutí soudu jmenovat určitou osobu poručníkem toliko z důvodu jejího zadlužení; o nález ÚS ze dne 2. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 4156/19, který se týká porušení práva rodiče na péči o dítě v důsledku nezohlednění velké vzdálenosti mezi bydlišti rodičů.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 950/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4503/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4054/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 169/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4156/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4162/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2996/17
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 955/15
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 197/14
  Tresty
  Ukládání trestu
  Diskrece
  Soudní rozhodnutí
  Poručnictví
  Péče o nezletilé děti
  Nezletilí
  Nezletilé děti
  Dlužníci
  Dluhy
  Rodiče a děti
  Styk rodičů s dětmi
  Péče o dítě
  Rozvod
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.