Number of the records: 1  

Ústavní soud a námitka podjatosti

 1. Main entry-name Koudelka, Zdeněk, (author)
  Title statementÚstavní soud a námitka podjatosti
  AnnotationAutor se zabývá případem znemožnění podání námitky podjatosti soudkyně Ústavního soudu, pakliže bez varování rozhodne neobvykle rychle během dvou dnů. To za situace, kdy o jiných návrzích tento soud rozhoduje po více než 3 letech. Nedůvodné průtahy i neobvykle rychlé rozhodnutí, které znemožní podání námitky podjatosti, jsou kárným deliktem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 684/21; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 44/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 28/13; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19.
  In Právo a bezpečnost. - 2021, č. 1, s. 53/56
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 684/21
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/19
  Ústavní soud - ČR
  Soudci Ústavního soudu
  Podjatost soudce
  Námitka podjatosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLPrávo a bezpečnost 1/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1