Number of the records: 1  

Ochrana slabší strany ve světle nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

 1. Main entry-name Dufková, Anna, (author)
  Title statementOchrana slabší strany ve světle nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik
  AnnotationOchrana slabší strany je jednou ze základních zásad, kterou soukromé právo zakotvuje. S pojmem "slabší strana" je nejčastěji spojována osoba spotřebitele, jež jakožto právní subjekt požívá v rámci soukromého práva stále větší ochrany, a to jak před nekalou soutěží, tak před nekalými obchodními praktikami. Tato ochrana ale nemůže být bezbřehá - v opačném případě by totiž mohla vést až k absurdnímu omezení svobody podnikání či dokonce k potlačování volného pohybu zboží a služeb. Z toho důvodu je poskytována pouze takovým osobám, které mají dostatek informací a jsou v rozumné míře pečlivé, opatrné a pozorné. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 342/09.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 13, (2021), č. 1, s. 32-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 342/09
  Ochrana slabší strany
  Spotřebitel
  Ochrana spotřebitele
  Nekalá soutěž
  Nekalé obchodní praktiky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.