Number of the records: 1  

Prémie za kontrolu a přiměřené protiplnění

 1. Main entry-name Špačková, Michala, (author)
  Title statementPrémie za kontrolu a přiměřené protiplnění
  AnnotationAutorka se zabývá otázkou dovození práva menšinových akcionářů participovat na prémii vyplacené hlavním akcionářem při nákupu podílu realizovaném v těsné časové souvislosti se squeeze-out. Při hledání odpovědi zkoumá konflikt mezi požadavkem na rovné zacházení se všemi akcionáři při stanovení přiměřeného protiplnění a zájmem na právní jistotě, ochraně vlastnického práva a svobodě vůle hlavního akcionáře. Analyzovaným faktorem je rovněž riziko ohrožení transakcí napomáhajících k efektivnější správě, řízení a hospodaření korporací. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 56/05; nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. III. ÚS 647/15.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 13, (2021), č. 1, s. 1-9
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 647/15
  Akcionáři
  Minoritní akcionáři
  Rovné zacházení
  Analogie v právu
  Akciové společnosti
  Squeeze-out
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1