Number of the records: 1  

Šetření podnětu podle správního řádu

 1. Main entry-name Večeřová, Soňa, (author)
  Title statementŠetření podnětu podle správního řádu
  AnnotationJedním ze způsobů zahájení správního řízení je zahájení z moci úřední. Osobám odlišným od správního orgánu náleží dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, právo podat podnět, kterému odpovídá povinnost správního orgánu se tímto podnětem zabývat a vyřídit jej. Otázkou však zůstává, jaké kvality a kvantity musí šetření podnětu dosahovat a jaké prostředky k tomu správní orgán může využít. O tom zákonná úprava mlčí, což vyvolává mnohé výkladové problémy, a to mj. v otázce rozdílu mezi šetřením podnětu a dokazováním. Autorka se tak zabývá otázkou, zda lze zamezit tomu, aby správní orgán ve své podstatě neprováděl kvalitativně dokazování bez uplatňování práv účastníka řízení, které však bude vydávat za pouhé šetření, na jehož základě podateli jednoduše sdělí, že nejsou dány důvody pro zahájení řízení. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III. ÚS 190/01.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 1-2, s. 48-51
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 190/01
  Správní řízení
  Správní řád
  Zahájení řízení
  Podání podnětu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.