Number of the records: 1  

Problematika prvotních úkonů policejního orgánu při objasňování ekonomické kriminality

 1. Main entry-name Kotlán, Pavel, (author)
  Title statementProblematika prvotních úkonů policejního orgánu při objasňování ekonomické kriminality
  AnnotationPostup policejního orgánu po přijetí trestního oznámení či jiného podnětu k prověřování skutečnosti, zda byl spáchán trestný čin, před zahájením úkonů trestního řízení není legislativně dostatečně upraven. Autor se zabývá především prvotním posouzením podání, právy potenciálního poškozeného, místní a věcnou příslušností a administrativním uložením věci. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2008, sp. zn. I. ÚS 1587/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3176/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 920/10; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. II. ÚS 4051/16.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 19, (2021), č. 1, s. 33-38
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1587/07
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3176/18
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 920/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4051/16
  Ekonomická kriminalita
  Trestní oznámení
  Policie
  Orgány činné v trestním řízení
  Policejní vyšetřování
  Zahájení řízení
  Trestní řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1