Number of the records: 1  

Poplatky soudní, společenství účastníků řízení, směnka

 1. Title statementPoplatky soudní, společenství účastníků řízení, směnka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1625/2020
  AnnotationUstanovení § 2 odst. 8 zákona č. 549/1991 Sb., které upravuje solidární poplatkovou povinnost, se neprosadí v případě účastníků řízení majících postavení samostatných společníků podle ustanovení § 91 odst. 1 o. s. ř. Výstavce vlastní směnky a směnečný rukojmí (jako přímí dlužníci ze směnky) jsou (i) v hmotném právu dlužníky samostatnými. Pro určení povahy jejich poplatkové povinnosti (tj. pro posouzení, zda mají povinnost zaplatit soudní poplatek za odvolání každý sám za sebe, nebo solidárně) je nevýznamné, zda jim proti majiteli směnky náleží shodné (nebo naopak rozdílné) námitky, respektive, zda by (případná) pohledávka ze směnky byla uspokojitelná (jen) z majetku jednoho z nich, nebo (v případě manželů) z jejich společného jmění. V tomto směru je bez právního významu též skutečnost, zda odvolání podali samostatnými podáními, nebo podáním společným (jedním); takové rozlišení totiž činí povahu a výši poplatkové povinnosti závislou na právně nevýznamné skutečnosti (na technické podobě odvolání), aniž by k takovému rozdílu byl dán zákonný podklad, ať již v zákoně o soudních poplatcích, či v jiném právním předpisu. Naopak důsledkem takového rozlišení by byla ničím neodůvodněná nerovnost poplatníků soudních poplatků, založená jen na tom, zda odvolání podali společně (jedním podáním), nebo samostatně. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 240/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2006, sp. zn. III. ÚS 339/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. III. ÚS 171/06; nález Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. II. ÚS 1198/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. III. ÚS 1711/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3801/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2596/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2621/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2020, sp. zn. II. ÚS 2795/19.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 1, s. 75-79
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 240/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 339/06
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 171/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1198/10
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1711/12
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3801/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2596/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2621/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2795/19
  Soudní poplatky
  Poplatková povinnost
  Účastníci řízení
  Směnky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 1/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1