Number of the records: 1  

K podnikatelské výjimce z uveřejnění v registru smluv

 1. Main entry-name Korbel, František, 1976- (author)
  Title statementK podnikatelské výjimce z uveřejnění v registru smluv : výklad průmyslové nebo obchodní povahy činnosti podnikatele a běžného obchodního styku podle zákona o registru smluv
  Another responsib. Hradilek, Šimon, (author)
  AnnotationPojmy průmyslová nebo obchodní povaha činnosti podnikatele a uzavření smlouvy v běžném obchodním styku jsou klíčové pro správnou aplikaci tzv. podnikatelské výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv. Byť lze při výkladu těchto pojmů vyjít z dosavadní nalézací praxe, je nutno je interpretovat primárně v kontextu zákona o registru smluv a účelu a smyslu podnikatelské výjimky. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 32/17.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 2, s. 39-47
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/17
  Registrace smluv
  Zákon o registru smluv
  Registrace smluv
  Podnikatelská výjimka
  Obchodní smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.