Number of the records: 1  

Šíření nenávisti na internetu a jeho trestní postihy

 1. Main entry-name Strakoš, Jan, (author)
  Title statementŠíření nenávisti na internetu a jeho trestní postihy : poznatky k limitům českého přestupkového práva a úvahy nad nimi
  AnnotationAutor se zabývá projevy nenávisti na internetu a možností jejich sankcionování v rámci trestního práva a přestupkového práva v České republice. V první části textu se věnuje vymezení pojmů, přičemž vychází z doktríny OBSE, Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o počítačové kriminalitě, stávající legislativy, odborných studií a dostupné literatury. V druhé části textu jsou popsány konkrétní trestné činy a přestupky z nenávisti. Autor je krátce srovnává a věnuje se procesním otázkám. Analýzou lze víceméně dospět k závěru, že největší podíl těchto činů je na platformě Facebook. Rovněž z ní vyplývá větší účinnost trestních postihů v porovnání s postihy administrativně správními. Závěr článku je věnován významu preventivních opatření a rizikům spojeným s robotizací jako takovou. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 3439/17; nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13; nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 474/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2019, sp. zn. I. ÚS 1397/19.
  In Správní právo. - Roč. 54, (2021), č. 1, s. 1-26
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3439/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3844/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 474/19
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1397/19
  Internet
  Nenávist
  Nenávistné projevy
  Projevy nenávisti
  Trestné činy motivované nenávistí
  Počítačová kriminalita
  Tresty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1