Number of the records: 1  

Podstata dražeb prováděných exekutorem podle § 76 odst. 2 EŘ

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementPodstata dražeb prováděných exekutorem podle § 76 odst. 2 EŘ
  AnnotationUstanovení § 76 odst. 2 exekučního řádu předpokládá, že exekutor může vedle vlastní exekuční činnosti provádět na návrh oprávněných osob i dražby movitých a nemovitých věcí. Přitom má postupovat "přiměřeně" podle ustanovení exekučního řádu, případně občanského soudního řádu. Nelze odestát, že dražby konané při využití § 76 odst. 2 exekučního řádu jsou velmi různorodé a stejně tak jsou různorodé i důvody, které k dražbě podle § 76 odst. 2 exekučního řádu mohou vést. Procesní normy upravující exekuční prodej movitých a nemovitých věcí jsou při řešení okolností předcházejících jiným typům dražby a případně řešící následky provedení dražby na neexekuční dražby aplikovatelné jen s velkou rezervou. Autor se ve svém článku snaží najít systém, který umožní rozpoznat pravidla, jimiž se má konkrétní neexekuční dražba prováděná exekutorem řídit. Vychází především z judikatury Nejvyššího soudu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. II. ÚS 2429/18.
  In Komorní listy. - Roč. 13, (2021), č. 2, s. 18-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2429/18
  Veřejná dražba
  Exekuční řád
  Občanský soudní řád
  Exekutoři
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://ekcr.cz/admin/priloha//2021-02-Komorni-listy.pdf Komorní listy 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.