Number of the records: 1  

Subsidiární použití občanského soudního řádu v exekučním řízení

 1. Main entry-name Krejsta, Jan, (author)
  Title statementSubsidiární použití občanského soudního řádu v exekučním řízení
  AnnotationVzhledem k tomu, že exekuční řád neobsahuje kompletní úpravu exekučního řízení, musí být doplňován úpravou obsaženou v občanském soudním řádu, zejména úpravou výkonu rozhodnutí. Charakter řízení o výkonu rozhodnutí a exekuce se však v některých ohledech významně liší. Úpravu obsaženou v občanském soudním řádu je tak nutné do exekuce promítat způsobem odpovídajícím jejím specifikům. Autor se zabývá otázkou, o jaká specifika jde. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2006, sp. zn. III. ÚS 42/06.
  In Komorní listy. - Roč. 13, (2021), č. 2, s. 14-17
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 42/06
  Exekuční řízení
  Exekuční řád
  Občanský soudní řád
  Subsidiarita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://ekcr.cz/admin/priloha//2021-02-Komorni-listy.pdf Komorní listy 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.