Number of the records: 1  

Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly

 1. Main entry-name Žolnerčíková, Veronika, (author)
  Title statementProkazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly
  AnnotationSilniční doprava funguje díky komplexní sadě pravidel. Klíčovým prvkem je fyzická osoba za volantem, která ovládá vozidlo. Pokud místo fyzické osoby vozidlo kontroluje autonomní systém, může se rozhodovat podobně jako člověk. Zároveň ale komunikuje s dalšími vozidly a okolní infrastrukturou. Tento technologický posun je natolik zásadní, že je potřeba revidovat některé základní právní principy a ujistit se, že budou použitelné i pro autonomní technologie. Takovou revizi vyžaduje například princip prokazování příčinné souvislosti. U autonomních vozidel by logicky neměla být příčinná souvislost prokazována ve vztahu k řidiči, ale k jiné osobě (výrobci, provozovateli, programátorovi). Nicméně i tak přetrvává potíž, že škoda nikdy nebude způsobena jedním jediným vozidlem. Autorka se zabývá právě touto málo prozkoumanou oblastí a klade si otázku jakým způsobem prokazovat příčinnou souvislost u multikauzálních škod v kooperativním silničním systému. Analyzuje s přihlédnutím k relevantní judikatuře dosavadní přístup k prokazování příčinné souvislosti v českém právu. Následně se zabývá otázkou, zdali by vůbec bylo možné za stávající právní úpravy dosáhnout prokázání příčinné souvislosti v kooperativním systému. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13.
  In Revue pro právo a technologie. - Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1919/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3067/13
  Umělá inteligence
  Silniční doprava
  Autonomní vozidla
  Odpovědnost za škodu
  Příčinná souvislost
  Provoz na pozemních komunikacích
  Pravidla provozu na pozemních komunikacích
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1