Number of the records: 1  

Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno)

 1. Main entry-name Smrž, Ivo, (author)
  Title statementNemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno)
  Another responsib. Doležal, Tomáš (author)
  AnnotationPředmětem článku je problematika vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno) v civilním deliktním právu v souvislosti s náhradou nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, tedy v českém právu s bolestným, náhradou za ztížení společenského uplatnění a za další nemajetkové újmy. Autoři nejprve obecně pojednávají o úskalích souvisejících s vyrovnáním nemajetkové újmy na zdraví nabytým prospěchem. Následuje rozbor jednotlivých doktrinálních a judikatorních názorů a kritérií, podle nichž je možné relevantní případy posuzovat, včetně dostupné (německé a rakouské) literatury. V závěru textu se autoři věnují typickým skupinám případů této oblasti v návaznosti na relevantní kritéria pro jejich posuzování. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2020, sp. zn. III. ÚS 4194/18; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 29, (2021), č. 1, s. 27-53
  Edition on Another Medium Smrž, Ivo. Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno)
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 4194/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Náhrada škody
  Náhrada nemajetkové újmy
  Nemajetková újma
  Ublížení na zdraví
  Bolestné
  Ztížení společenského uplatnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/1111 Časopis pro právní vědu a praxi 1/21
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.