Number of the records: 1  

Nouzový stav v době výskytu koronaviru - vládní a ministerská opatření

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementNouzový stav v době výskytu koronaviru - vládní a ministerská opatření : usnesení ÚS z 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20
  AnnotationUsnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a 6 BezpČR je primárně aktem aplikace ústavního práva, a představuje tak "akt vládnutí", který má normativní dopad a zásadně nepodléhá kontrole ÚS. "Přezkoumatelný" je především Poslaneckou sněmovnou. Přezkum prostřednictvím ÚS by nemohl být absolutně vyloučen vůči té části věci rozhodnutí, která by obsahovala konkrétní krizová opatření obsahující obecně závazná normativní pravidla chování, a to zejména na základě návrhu politické menšiny. Usnesení vlády o přijetí krizových opatření dle § 5 a 6 ZKrŘ má povahu jiného právního předpisu ve smyslu ZÚS a přezkoumat jej lze v tomto smyslu. Mimořádné opatření MZ dle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 a 2 VeřZdr pak je opatřením obecné povahy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 26, (2020), č. 6, s. 190-193
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20
  Koronaviry
  Ministerstvo zdravotnictví
  Mimořádná opatření
  Opatření obecné povahy
  Epidemie
  Stav nouze
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1