Number of the records: 1  

Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku

 1. Main entry-name Tégl, Petr, 1977- (author)
  Title statementProblematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku : nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18
  Another responsib. Melzer, Filip, 1975- (author)
  AnnotationÚstavní soud svým nálezem dle autora článku popřel dosavadní dlouhodobou a konstantní judikaturu NS ohledně právní povahy chodníku (jakož i jiných podobných entit), čímž vnesl právní nejistotu do právní praxe. Závěry ÚS lze chápat jako dogmaticky nesprávné, neboť nerespektují východiska občanského zákoníku a jeho vztah k zákonu o pozemních komunikacích. Z formálního hlediska lze pak danému nálezu vytknout zcela nedostatečné zdůvodnění. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 3143/13.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 11, s. 67-70
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2280/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3143/13
  Pozemní komunikace
  Vlastnické právo
  Pozemkové vlastnictví
  Vlastnictví pozemků
  Obec
  Stavba
  Znalecký posudek
  Dokazování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.