Number of the records: 1  

Koncentrační zásada v řízení podle soudního řádu správního

 1. Main entry-name Mates, Pavel, 1947- (author)
  Title statementKoncentrační zásada v řízení podle soudního řádu správního : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 10 As 156/2018-110
  AnnotationTaké v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kterým byl uložen správní trest za přestupek (jiný správní delikt), soud přezkoumává rozhodnutí v mezích žalobních bodů dle § 75 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, uplatněných ve lhůtě pro podání žaloby (§ 71 odst. 2 s. ř. s.). Soud nepřihlíží k žalobcem neuplatněným důvodům nezákonnosti napadeného rozhodnutí, včetně nenaplnění materiálního znaku přestupku (deliktu). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2009, sp. zn. II. ÚS 1416/07; nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 1169/07.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 11, s. 62-64
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1416/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1169/07
  Soudní řád správní
  Přestupky
  Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  Správní trestání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1