Number of the records: 1  

K rozhodování soudu o žádosti účastníka řízení o ustanovení konkrétního zástupce

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementK rozhodování soudu o žádosti účastníka řízení o ustanovení konkrétního zástupce : nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. II. ÚS 1866/20
  AnnotationUst. § 30 o. s. ř je třeba ve světle ústavně zakotveného práva na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 LZPS vykládat tak, že splňuje-li účastník řízení zákonem stanovené předpoklady pro ustanovení zástupce a požádá-li o ustanovení konkrétní osoby svým zástupcem, přičemž tuto žádost opře o rozumné a věcně oprávněné důvody, pak soud zpravidla takové žádosti vyhoví. Pokud soud v takovém případě žádosti účastníka o ustanovení konkrétního zástupce nevyhoví, je povinen své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, jinak poruší právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. Listiny ve spojení s jeho právem na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. II. ÚS 1866/20; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 1/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1999, sp. zn. IV. ÚS 360/99; nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 961/09; nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 3849/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 1024/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 848/16; nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 630/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 11, s. 58-61
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1866/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/03
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 360/99
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 961/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3849/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1024/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 848/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 630/16
  Právo na právní pomoc
  Právo na soudní ochranu
  Účastníci řízení
  Právní zastoupení
  Právní zástupci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.