Number of the records: 1  

Vybrané otázky zákazu reformatio in peius ve správním právu trestním

 1. Main entry-name Kolman, Petr, (author)
  Title statementVybrané otázky zákazu reformatio in peius ve správním právu trestním
  Another responsib. Grygar, Tomáš, 1993- (author)
  AnnotationAutoři se věnují vybraným otázkám významné odvětvové zásady správního práva trestního, zákazu reformationis in peius. Po teoretickém vymezení zákazu změny k horšímu autoři analyzují rozsah a dosah této zásady zejména v přestupkovém právu - a to jak v řízení skončeném vydáním příkazu, tak i v nezkráceném řízení o přestupku zakončeném rozhodnutím o přestupku. Zkoumána je především otázka, zda si osoba, proti níž se řízení vede, může podáním opravného prostředku (odporu, odvolání) pohoršit, a pokud ano, tak v jakém případě. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 525/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. III. ÚS 880/08; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. II. ÚS 304/04.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 11, s. 37-40
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 525/15
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 880/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 304/04
  Správní právo trestní
  Reformatio in peius
  Zákaz reformationis in peius
  Přestupkové právo
  Přestupkové řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.