Number of the records: 1  

Vliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení

 1. Main entry-name Púry, František, 1958- (author)
  Title statementVliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení
  Another responsib. Richter, Martin, 1991- (author)
  AnnotationPřestože je škoda zásadním pojmem trestního práva, provázejí výklad a prokazování existence a výše škody některé koncepční nejasnosti. Do této situace vstoupila od roku 2021 i nová úprava znaleckého práva, jež má ambici v některých ohledech zásadním způsobem reformovat znalecké dokazování, které se mimo jiné hojně využívá právě v souvislosti s institutem škody, resp. se zjišťováním její povahy a výše v trestním řízení. Obdobně také procházejí zásadnější proměnou i oceňovací předpisy. Autoři ve svém článku nabízejí vyjasnění základních aspektů týkajících se škody v trestním právu a na jejich základě pak představují předpokládané dopady nové úpravy znaleckého práva. Nejprve se zaměřují na identifikaci povahy škody z hlediska kategorizace právních a skutkových otázek spojených se škodou, následně pak na právní interpretaci škody, a nakonec na její dokazování znaleckým posudkem, a to s důrazem na novou právní úpravu znaleckého práva. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 215/99; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14; nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. II. ÚS 1320/08; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 77/01.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 11, s. 20-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 215/99
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 38/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1320/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 77/01
  Trestní řízení
  Škoda
  Dokazování
  Důkazní prostředky
  Znalecký posudek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.