Number of the records: 1  

Advokát a judikatura po deseti letech

 1. Main entry-name Beran, Karel, 1975- (author)
  Title statementAdvokát a judikatura po deseti letech
  AnnotationAutor se zamýšlí nad otázkou, zda lze odkaz na judikaturu považovat pouze za odkaz na více či méně přesvědčivou argumentaci a ne za závazný pramen práva. Zabývá se dále otázkou, co plyne z diskurzivní závaznosti judikatury pro soudce, jak má soud analyzovat relevantní judikaturu ve vztahu k rozhodovanému případu, jakými judikáty může, resp. musí, argumentovat soud a jakými judikáty "by měl" a jakými "může" argumentovat advokát. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 9, s. 16-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 403/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 566/05
  Judikatura
  Závaznost
  Advokáti
  Soudy
  Soudci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1