Number of the records: 1  

Náležitosti žaloby. Náhrada nemajetkové újmy

 1. Title statementNáležitosti žaloby. Náhrada nemajetkové újmy. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2596/2018
  AnnotationŽaloba, kterou žalobce uplatňuje nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví, je neurčitá, jestliže uvádí pouze jedinou souhrnnou částku požadované náhrady a nerozděluje ji na jednotlivé dílčí nároky (náhrada za bolest, za ztížení společenského uplatnění a za další nemajetkové újmy). Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 343/09, nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 1998, sp. zn. I. ÚS 233/97.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 10, s. 607-611
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 343/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 233/97
  Náležitosti žaloby
  Nemajetková újma
  Ublížení na zdraví
  Náhrada nemajetkové újmy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.