Number of the records: 1  

Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy

 1. Main entry-name Tůma, Martin, (author)
  Title statementJaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy
  AnnotationAutor si klade za cíl přiblížit možnosti praktického využití teorie ochranného účelu normy v českém soukromém právu, které s sebou přinesla jeho novelizace zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jak ilustruje na judikatuře NS a ÚS, teorie ochranného účelu se uplatní nejen v hypotézách ustanovení § 2904 obč. zák. a § 2910 věty druhé obč. zák., které na ní explicitně odkazují, ale i jako podmínka odpovědnosti podle ustanovení § 2910 věty prvé obč. zák. při porušení ochranné normy, a dále i při ověřování právní kauzality při (možném) porušení ochranné normy, neboť tato teorie umožňuje objektivně vymezit okruh chráněných statků a oprávněných poškozených již v okamžiku porušení právní povinnosti, a lze jí tak považovat i za významný příspěvek k právní jistotě jednajících. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 12, s. 21-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1587/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Ochranný účel normy
  Občanský zákoník 2014
  Právní normy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1