Number of the records: 1  

Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce

 1. Main entry-name Kučera, Zdeněk, 1975- (author)
  Title statementOsud vymáhané pohledávky po skončení exekuce : část II
  AnnotationAutor popisuje osud vymáhané pohledávky po skončení exekučního řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ať již vymožením, odmítnutím exekučního návrhu, zamítnutím exekučního návrhu nebo zastavením exekuce. Toto téma je často řešeno v rozhodování soudů vzhledem k vlně přezkumů exekucí, nařízených na základě rozhodčího nálezu, přičemž dochází k řadě přelomových judikatorních rozhodnutí. Autor se vyhýbá otázce nákladů exekučního řízení a náhrady nákladů řízení, neboť tato otázka je velmi obsáhlá. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 2448/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 199/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 728/10; nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 9/15; nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 871/11; nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2524/16; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 10, s. 2-6
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2448/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4129/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 199/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3194/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 523/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 728/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3194/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 871/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2124/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3725/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2524/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Pohledávky
  Vymáhání pohledávek
  Exekuce
  Skončení exekuce
  Zastavení exekuce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1