Number of the records: 1  

Exekuce v čase legislativní nouze

 1. Main entry-name Toman, Antonín, (author)
  Title statementExekuce v čase legislativní nouze : inter arma enim silent leges?
  AnnotationDne 24. dubna 2020 nabyl účinnosti zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, obětí trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen "zákon"), který zavádí dílčí opatření, jejichž cílem má být zmírnění epidemie. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 12/10; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 2-11
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10
  Exekuce
  Legislativní nouze
  Přijímání zákonů ve stavu legislativní nouze
  Zmeškání lhůty
  Movité věci
  Nemovitosti
  Dražba
  Exekuce na peněžité plnění
  Prodlení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.