Number of the records: 1  

Náhrada škody, náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.)

 1. Title statementNáhrada škody, náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 4536/2018
  AnnotationZávěr, že poskytovatel zdravotní péče ve vztahu k pacientovi porušil generální prevenční povinnost (§ 2900 o. z.) či zakročovací povinnost (§ 2901 o. z.), se může týkat jen vedlejších či podpůrných činností, které nemají charakter individuálních léčebných postupů, u nichž je náležitá péče popsána odbornou literaturou či profesními standardy. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1662-1670
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Náhrada škody
  Ublížení na zdraví
  Usmrcení
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Zdravotní péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1