Number of the records: 1  

Zmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost)

 1. Title statementZmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2020, sp. zn. 28 Cdo 164/2020
  AnnotationZa okamžik rozhodný pro posouzení obsahu územně plánovací dokumentace (zda vymezuje pozemek určený k zastavění veřejně prospěšnou stavbou dopravní nebo technické infrastruktury) se z hlediska naplnění uvedené podmínky výlukového důvodu upraveného v ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považuje okamžik doručení výzvy oprávněné osoby k vydání takového majetku osobě povinné. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 581/14; nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. III. ÚS 1961/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. I. ÚS 2811/18; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 536/14; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. I. ÚS 754/01; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2002, sp. zn. IV. ÚS 42/01; nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. IV. ÚS 176/03; nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999, sp. zn. I. ÚS 118/98; nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 2758/10; nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2012, sp. zn. I. ÚS 2050/11; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 3943/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. II. ÚS 4139/16.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1496-1508
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 581/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1961/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2811/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 536/14
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 45/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 754/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 42/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 176/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 118/98
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2758/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2050/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3943/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4139/16
  Restituce
  Restituční nároky
  Církev
  Církevní a náboženské společnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.