Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za škodu, nemajetková újma (o. z.)

 1. Title statementOdpovědnost státu za škodu, nemajetková újma (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2020, sp. zn. 25 Cdo 705/2019
  AnnotationI v poměrech založených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, musí být nárok na náhradu tvrzené nemajetkové újmy, která měla být způsobena výkonem veřejné moci, uplatněn proti státu, nikoliv vůči osobě, která vyvolala nepříznivý zásah do osobnostní sféry poškozeného v rámci činnosti sledující plnění služebních či pracovních úkolů při výkonu pravomocí orgánu státu. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1191/08; nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. I. ÚS 904/08.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1489-1495
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1191/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 904/08
  Odpovědnost státu za škodu
  Nemajetková újma
  Náhrada nemajetkové újmy
  Výkon veřejné moci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.