Number of the records: 1  

Invazivní zákrok do integrity pacienta

 1. Main entry-name Grepl, Jan, (author)
  Title statementInvazivní zákrok do integrity pacienta
  AnnotationPodle Úmluvy o biomedicíně lze zákrok v oblasti péče o zdraví provést na základě svobodného a informovaného souhlasu. Česká právní úprava však předpokládá, že takový projev může být učiněn pacientem pro futuro v rámci dříve vysloveného přání, nebo může být v případě nezpůsobilosti pacienta nahrazen projevem vůle jiné osoby. Autor se zabývá otázkou, jak se však zachovat v případě, kdy je takový postup v rozporu s právem pacienta na život a na sebeurčení. Pracuje s analytickou komparační a popisnou metodou. K částečné komparaci byly zvoleny právní řády Německa a Velké Británie, a to pro podobný přístup k problematice soudního přivolování se zásahem do integrity člověka. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 816-820
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 449/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2253/13
  Biomedicína
  Zásah do osobní integrity
  Zdravotní služby
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Informovaný souhlas
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1