Number of the records: 1  

Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou

 1. Main entry-name Bělohlávek, Alexander J., 1968- (author)
  Title statementAutonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou
  AnnotationVýznam autonomie vůle stran má ústavněprávní základ. Změna v občanskoprávní úpravě výkladových pravidel právního jednání ohledně preference částečné neplatnosti jednání před neplatností úplnou (§ 576 ObčZ ve srovnání s § 41 ObčZ 1964) má zpřesňující charakter. Klade však větší nároky na rozhodovací praxi soudů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. III. ÚS 3033/17; nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 565/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1783/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 2447/13; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 798/15; nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 801-808
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3381/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3033/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 87/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 565/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1783/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2447/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 798/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2124/14
  Autonomie vůle
  Civilní právo
  Platnost právního jednání
  Neplatnost právních úkonů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1