Number of the records: 1  

Náhrady a opatření přijatá v době pandemie

 1. Main entry-name Handrlica, Jakub, 1981- (author)
  Title statementNáhrady a opatření přijatá v době pandemie
  Another responsib. Balounová, Jana, (author)
  Sharapaev, Vladimír, (author)
  AnnotationJedním z důsledků opatření přijatých orgány moci výkonné v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 (krizových opatření a mimořádných opatření) je omezení vlastnického práva nebo vznik škody. V souvislosti s tím se klade otázka, zda právní řád zakotvuje nárok na náhradu za tato omezení, resp. nárok na náhradu škody. Autoři si ve svém textu kladou za cíl reflektovat diskuze související s nároky na náhradu za omezení způsobená opatřeními přijatými za účelem zmírnění pandemie. Východiskem je pro autory konstatování, že úprava předmětné problematiky je v českém právním řádu roztříštěná. Nejprve se věnují otázce, jaká je právní povaha opatření přijatých v době pandemie vládou, resp. Ministerstvem zdravotnictví. V návaznosti na toto vymezení analyzují přijatá opatření, a to z perspektivy obecné úpravy odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a dále analyzují ustanovení, která podle české právní úpravy předpokládají existenci nároku na náhradu v případě postupů, které byly provedeny v souladu se zákonem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07; nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 45/2000.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 22, s. 784-791
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/08
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/2000
  Koronaviry
  Koronavirus
  Epidemie
  Mimořádná opatření
  Náhrada škody
  Správní činnost
  Nezákonné rozhodnutí
  Nesprávný úřední postup
  Odpovědnost státu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.