Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ

 1. Main entry-name Ruban, Radek, 1988- (author)
  Title statementNejvyšší soud České republiky: rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 26. 2. 2020, sp. zn. 27 Cdo 1319/2018
  AnnotationSoud může - s odkazem na § 206 odst. 2 ObčZ per analogiam - založit ručení člena (nebo bývalého člena) statutárního orgánu obchodní korporace za splnění povinností obchodní korporace také tehdy, zanikla-li obchodní korporace (a spolu s ní i zajišťované pohledávky či jejich části) v důsledku zrušení konkursu na majetek korporace podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 2264/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 21, s. 754-757
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2264/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03
  Obchodní korporace
  Orgány obchodní korporace
  Statutární orgán
  Ručení
  Ručení za závazky
  Dlužníci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.