Number of the records: 1  

Jak se bránit proti postupu správního orgánu

 1. Main entry-name Staňková, Kateřina (author)
  Title statementJak se bránit proti postupu správního orgánu
  Another responsib. Selingerová, Anežka, (author)
  AnnotationMožnosti ochrany před postupem správního orgánu jsou daleko širší než jen skrze opravné prostředky. Autorky ve svém článku vysvětlují, že pro správné využití těchto možností je ale potřeba pečlivě zhodnotit skutkový a právní stav věci. Seznamují také s možnostmi obrany proti postupu správních orgánů v rámci kontroly prováděné přímo veřejnou správou a s právy občanů v rámci jednotlivých postupů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. I. ÚS 17/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2009, sp. zn. III. ÚS 1344/09.
  In Právní rádce. - Roč. 28, (2020), č. 12, s. 46-51
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 17/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1344/09
  Veřejná správa
  Kontrola správy
  Správní orgány
  Opravné prostředky
  Přezkumné řízení
  Obnova řízení
  Nicotnost rozhodnutí
  Stížnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.