Number of the records: 1  

Zmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost)

 1. Title statementZmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2854/2019
  AnnotationPodmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. naplňují jen nemovité věci, jež v rozhodném období bezprostředně sloužily některému z účelů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení; nepostačuje, byly-li v rozhodném období zatíženy patronátním právem, jemuž odpovídala povinnost jejich vlastníka podporovat ze zisku vygenerovaného jejich užitím duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů). Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 1996/17; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 3717/16.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1066-1072
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1996/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3717/16
  Restituce
  Restituční nároky
  Církev
  Náboženské společnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.