Number of the records: 1  

Společenství vlastníků jednotek

 1. Title statementSpolečenství vlastníků jednotek : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019
  AnnotationSpolečenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 o. z. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 2973/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 752/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. I. ÚS 2325/18.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1060-1065
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2325/18
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2973/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 752/15
  Společenství vlastníků jednotek
  Žaloba
  Aktivní legitimace
  Majetková újma
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.