Number of the records: 1  

Rozhodčí doložka, neplatnost právního úkonu

 1. Title statementRozhodčí doložka, neplatnost právního úkonu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 31 Cdo 3534/2019
  AnnotationTýká-li se důvod neplatnosti toliko části rozhodčí doložky, již lze oddělit od zbytku rozhodčí doložky, je neplatná pouze (důvodem neplatnosti dotčená) část rozhodčí doložky. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1001-1008
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Rozhodčí doložky
  Neplatná rozhodčí doložka
  Neplatnost právních úkonů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.