Number of the records: 1  

Vydírání

 1. Title statementVydírání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2020, sp. zn. 8 Tdo 1584/2019
  AnnotationJednání pachatele, který v úmyslu získat neoprávněný finanční prospěch vyhrožuje poškozenému zveřejněním takových informací týkajících se jeho intimního života, které s ohledem na jejich obsah jsou způsobilé jej ohrozit v jeho profesním postavení nebo v partnerském životě, lze považovat za pohrůžku jiné těžké újmy podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Přitom je podstatná pachatelova představa o tom, že oběť bude vnímat zveřejnění takové informace jako újmu, jejiž hrozba mu umožní uskutečnit jeho záměr. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 412/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 732/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 760/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS 282/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/03; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14; nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 83/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. IV. ÚS 333/06; nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 2004, sp. zn. IV. ÚS 182/04; nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2001, sp. zn. IV. ÚS 386/2000; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2003, sp. zn. IV. ÚS 565/02; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2007, sp. zn. IV. ÚS 434/07; nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1235/09; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1998, sp. zn. III. ÚS 398/97.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 6, s. 975-987
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 412/02
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 732/02
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 760/02
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 282/03
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 449/03
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 38/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 83/04
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 333/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 182/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 386/2000
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 565/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 434/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1235/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 398/97
  Vydírání
  Nemajetková újma
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.