Number of the records: 1  

Ukončování léčby pacienta

 1. Main entry-name Grepl, Jan, (author)
  Title statementUkončování léčby pacienta
  AnnotationZákon stanoví poskytovatelům zdravotních služeb povinnost postupovat na náležité odborné úrovni. Odpověď na otázku, jak postupovat v případě, kdy další léčba pacienta již není lékařsky indikována, však neposkytuje. Stejně tak není zřejmé řešení situace, v níž se pacient domáhá poskytnutí další léčby, kterou lékař již nechce poskytnout. Autor se ve svém článku zabývá otázkou, v jakých případech mají převážit práva na zachování lidské důstojnosti a na sebeurčení oproti zájmu na zachování života a zdraví a jaké má pacient možnosti, aby tento konflikt zájmů ovlivnil? Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 20, s. 698-705
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2253/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/12
  Zdravotní služby
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Informovaný souhlas
  Léčba
  Zdravotní péče
  Lidská důstojnost
  Právo na sebeurčení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1